İç Mimarlık ve Çalışma Alanı

iç mimar

iç mimar

Mimari niteliğe sahip olan bütün yapıların iç mekan düzenlemeleriyle ilgilenen iç mimar, mekanın iç bölümünü kimin veya kimlerin kullanılacağına bağlı olarak değişen bir anlayışla son derece kapsamlı projeler tasarlar. Proje tasarlamanın dışında mimarlar kağıt üzerindeki tasarıların kusursuz biçimde hayata geçirilmesini de bilfiil denetlemekte ve aynı zamanda projenin kendisi tarafından belirlenen bütçeyi aşmadan hayat bulmasından sorumlu olmaktadır. Yani mevcut yapılardaki küçük düzenlemelerin başında duran mimarın söz konusu sıfırdan yapılan yeni bir yapı olduğunda da şantiyede çalışması gerekmektedir. Günümüzde iç mimar olarak isimlendirilen bu uzmanların çalışmalarında bireyi ya da toplumu esas almasının nedeni, yapının iç bölümünde belirli bir estetik ve işlevsel kullanım beklentisi olmasından kaynaklanır. Zira estetik ve işlevsellik tamamen kişiye bağlı olarak değişen kavramlar olduğundan, mimarın çalıştığı projenin tek bir kişiyi ya da toplum genelini ilgilendiriyor olması projenin niteliğini de değiştirmektedir.

Yaşam alanlarının bireyin estetik algısına ve konfor anlayışına göre düzenlenmesinde mimarın projesini yaşam alanının sahibine göre geliştirmesi gerekir. Ancak söz konusu kamuya açık bir mekan olduğunda mimarın iç mekanı ilgilendiren tüm uygulamaların toplumun genel şıklık, konfor ve işlevsellik anlayışına hitap etmesi beklenir. Bu değişkenlik, mimarın çalışmasının odağında insana fayda sağlamanın yer almasından kaynaklanır. Dolayısı ile mimarların iç mekanı ilgilendiren çalışmalarının farklı bireyler tarafından beğenilmemesi de mümkündür. Zira görsel sanatlarla her zaman iç içe olan mimarların iç mekanı daha şık hale getirmeye çalışmasına karşın her insanın şıklık anlayışının farklı olması, yapılan çalışmanın da herkesi memnun etmesinin mümkün olmamasına neden olur. Bu sebepten ötürü bazen mimarinin bu iç mekanı ilgilendiren alanı nankör olarak da nitelendirilir.

Görsel sanatlarını esas alarak iç mekanın daha estetik bir kimlik kazanmasını sağlamakla uğraşan mimarlar bir yandan da uygulamalı bilimlerin pek çok farklı disipliniyle yakından ilişki kurar. İç mekan düzenlemelerinin temel amacı insan olduğundan, uygulamanın yapının kullanılabilirliğini azaltmaması gerekir. Yani yapıdaki değişim dayanıklılığa zarar verirse ve bu sebepten ötürü yapının yıkılması gerekirse, mimarın çalışmasının da hiçbir mantığı kalmayacaktır. Bu da mimarlara ciddi bir sorumluluk yüklemektedir.

Yorum Yok